บริษัท เรียนดี จำกัด ได้รับการแต่งตั้ง จาก บริษัท เอสซีจียามาโตะ เอ็กเพรส จำกัด (SCG Yamato Express) เป็นจุดรับส่งพัสดุย่อยแบบเร่งด่วน โดยมีรายละเอียดดังนี