unsplash-logoNeONBRAND

บริษัท คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท เรียนดี จำกัด มีความประสงค์ที่จะพัฒนาคุณครูคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง ให้สามารถประยุกต์เทคโนโลยีเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ในการสอนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางคณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในด้านทักษะทางคณิตศาสตร์ อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาระบบความรู้ความเข้าใจในด้านอื่น ๆ ทางการศึกษาต่อไป

รายการหนังสือใหม่ของ องค์การค้า ของ สกสค.

บริษัท เรียนดี จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ องค์การค้า ของ สกสค. ประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก scg express

เอกสารเรียนฟรี15ปี

รายการหนังสือเรียน และ สินค้าอื่นๆ โครงการเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2562

บริษัท เรียนดี จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ร้านค้าเครือข่ายศึกษาภัณฑ์พาณิชย์จังหวัด ขององค์การค้าของ สกสค. ประจำจังหวัด นครสวรรค์

บริษัท เรียนดี จำกัด ร่วมตั้งโต๊ะรับเจ้า เนื่องในงานประเพณี แห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ปี2561

รายการหนังสือเรียน และ สินค้าอื่นๆ โครงการเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2561

บริษัท เรียนดี จำกัด ปิดทำการ วันที่ 26 ตุลาคม 2560

บริษัท เรียนดี จำกัด จำหน่ายแบบพิมพ์ต่างๆ สำหรับใช้ในกิจการของวัด กิจของสงฆ์ ต่างๆ ใบอนุญาต หนังสือสวดมนต์ หนังสือรวมวิชาของนักธรรมระดับต่างๆ

นิตยสารแพรว ฉบับพิเศษ "ตุลามหาราช"

ชุดกิจกรรมสะเต็ม ชุดใหม่ ปีการศึกษา 2561 STEM Education Set

หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ หลักสูตร 2551 (ปรับปรุง 2560)

หนังสือที่ได้รับรางวัล ของ สำนักพิมพ์ โลกหนังสือ

เรียนดี รับสั่งจอง แพรวฉบับพิเศษ ธ ประทับในใจชนตราบนิรันดร์

เรียนดี รับสั่งจอง หนังสือ แสงแห่งแผ่นดิน

หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

ตัวอย่างงานลูกโป่ง

พจนานุกรมซีเอ็ด โฉมใหม่