Thursday, 14 September 2017 16:01

หนังสือและคู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา STEM Education textbook Featured

Written by
Rate this item
(1 Vote)
หนังสือเกี่ยวกับกิจกรรมสะเต็มศึกษาที่มีจำหน่ายมีรายการดังนี้ (STEM textbook)
คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา ป.1-6 เล่ม 1
 • การสื่อสาร
 • รักษ์คอมพิวเตอร์
 • การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างประหยัด
 • บ้านพลังงานแสงอาทิตย์
 • เครื่องดักแมลงวัน
 • รถของเล่นไฟฟ้า
 • 85 บาท
  กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา ป.1-6 เล่ม 1
 • การสื่อสาร
 • รักษ์คอมพิวเตอร์
 • การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างประหยัด
 • บ้านพลังงานแสงอาทิตย์
 • เครื่องดักแมลงวัน
 • รถของเล่นไฟฟ้า
 • 60 บาท
  คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา ป.1-6 เล่ม 2
 • เล่นล้อวงกลม
 • เรือบรรทุกน้ำ
 • เรือใบกับสายลม
 • โมบายแสนสวย
 • สวนมะนาวนอกฤดู
 • นักโภชนาการน้อย
 • 66 บาท
  กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา ป.1-6 เล่ม 2
 • เล่นล้อวงกลม
 • เรือบรรทุกน้ำ
 • เรือใบกับสายลม
 • โมบายแสนสวย
 • สวนมะนาวนอกฤดู
 • นักโภชนาการน้อย
 • 48 บาท
  คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1-6 เล่ม 1
 • ศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง
 • ลำบากแค่ไหน กลไกช่วยได้
 • สว่างไสวด้วยสายน้ำ
 • สนุุกกับบันจี้จั๊มป์
 • ถุงประคบร้อน
 • สัญญาณกันขโมย
 • 130 บาท
  กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1-6 เล่ม 1
 • ศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง
 • ลำบากแค่ไหน กลไกช่วยได้
 • สว่างไสวด้วยสายน้ำ
 • สนุุกกับบันจี้จั๊มป์
 • ถุงประคบร้อน
 • สัญญาณกันขโมย
 • 95 บาท
  คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 เล่ม 2
 • The Young Designer
 • นาวาฝ่าวิกฤต
 • ดาราศาสตร์กับสถาปัตยกรรม
 • 58 บาท
  กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 เล่ม 2
 • The Young Designer
 • นาวาฝ่าวิกฤต
 • ดาราศาสตร์กับสถาปัตยกรรม
 • 52 บาท
  คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 เล่ม 2
 • กังหันลมผลิตไฟฟ้า
 • สเลอปี้
 • ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาด
 • 58 บาท
  กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 เล่ม 2
 • กังหันลมผลิตไฟฟ้า
 • สเลอปี้
 • ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาด
 • 68 บาท
  Read 10236 times Last modified on Sunday, 24 September 2017 05:21