? ฝุ่น PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมาก หากเข้าจมูกไปสู่เส้นเลือดฝอยและกระจายไปตามอวัยวะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตา เกิดอาอาการแสบจมูก โดยเฉพาะเด็กๆ ที่มีปัญหาด้านสุขภาพเป็นทุนเดิม ผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิด ที่สำคัญคุณพ่อแม่ควรสอนให้ลูกรู้จักและเข้าใจถึงอันตรายจากมลพิษทางอากาศเพื่อที่เขาจะสามารถป้องกันตัวเองในเบื้องต้นจากอันตรายเหล่านั้น ก่อนโรคร้ายจะแวะมาทักทายลูกน้อยของเรา ? วันนี้นานมีบุ๊คส์ ขอแนะนำหนังสือการ์ตูนความรู้ พร้อมความสนุกสนาน ชวนเฮฮา ที่จะช่วยให้เด็กๆ สนุกกับการอ่านมากขึ้น เกี่ยวกับอันตรายจากภัยธรรมชาติ ที่ไม่ควรมองข้าม ยกตัวอย่างเช่น "เอาชีวิตรอดจากควันมหาภัย" ที่มีวิทยาศาสตร์น่ารู้เกี่ยวมลพิษทางอากาศ รีบหามาเป็นตัวช่วยกันนะคะ

unsplash-logoNeONBRAND

บริษัท คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท เรียนดี จำกัด มีความประสงค์ที่จะพัฒนาคุณครูคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง ให้สามารถประยุกต์เทคโนโลยีเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ในการสอนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางคณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในด้านทักษะทางคณิตศาสตร์ อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาระบบความรู้ความเข้าใจในด้านอื่น ๆ ทางการศึกษาต่อไป

บริษัท เรียนดี จำกัด จำหน่ายแบบพิมพ์ต่างๆ สำหรับใช้ในกิจการของวัด กิจของสงฆ์ ต่างๆ ใบอนุญาต หนังสือสวดมนต์ หนังสือรวมวิชาของนักธรรมระดับต่างๆ

Page 1 of 4