หนังสือเรียน ของ องค์การค้า ของ สกสค. หลักสูตรแกนกลาง 2551 จำหน่ายลดราคาพิเศษสำหรับร้านค้า หรือ โรงเรียนที่สนใจนำไปใช้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ร้านครับ

? ฝุ่น PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมาก หากเข้าจมูกไปสู่เส้นเลือดฝอยและกระจายไปตามอวัยวะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตา เกิดอาอาการแสบจมูก โดยเฉพาะเด็กๆ ที่มีปัญหาด้านสุขภาพเป็นทุนเดิม ผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิด ที่สำคัญคุณพ่อแม่ควรสอนให้ลูกรู้จักและเข้าใจถึงอันตรายจากมลพิษทางอากาศเพื่อที่เขาจะสามารถป้องกันตัวเองในเบื้องต้นจากอันตรายเหล่านั้น ก่อนโรคร้ายจะแวะมาทักทายลูกน้อยของเรา ? วันนี้นานมีบุ๊คส์ ขอแนะนำหนังสือการ์ตูนความรู้ พร้อมความสนุกสนาน ชวนเฮฮา ที่จะช่วยให้เด็กๆ สนุกกับการอ่านมากขึ้น เกี่ยวกับอันตรายจากภัยธรรมชาติ ที่ไม่ควรมองข้าม ยกตัวอย่างเช่น "เอาชีวิตรอดจากควันมหาภัย" ที่มีวิทยาศาสตร์น่ารู้เกี่ยวมลพิษทางอากาศ รีบหามาเป็นตัวช่วยกันนะคะ

อับเดทล่าสุด 21 มีนาคม 2563

รายการหนังสือระดับประถมศึกษา
รายการหนังสือ ป.1 (pdf) งบ 625 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ป.2 (pdf) งบ 619 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ป.3 (pdf) งบ 622 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ป.4 (pdf) งบ 673 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ป.5 (pdf) งบ 806 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ป.6 (pdf) งบ 818 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือเรียนชั้นปฐมวัย อนุบาล
รายการหนังสือปฐมวัยอนุบาล (pdf) งบ 200 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือระดับมัธยมศึกษา
รายการหนังสือ ม.1 (pdf) งบ 764 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ม.2 (pdf) งบ 877 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ม.3 (pdf) งบ 949 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ม.4 (pdf) งบ 1318 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ม.5 (pdf) งบ 1263 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ม.6 (pdf) งบ 1109 บาท/คน/ปี
รายการเครื่องเขียนจัดชุด
รายการเครื่องเขียนจัดชุดปฐมวัย-ประถมศึกษา (pdf) งบ 100-195 บาท/คน

unsplash-logoNeONBRAND

บริษัท คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท เรียนดี จำกัด มีความประสงค์ที่จะพัฒนาคุณครูคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง ให้สามารถประยุกต์เทคโนโลยีเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ในการสอนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางคณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในด้านทักษะทางคณิตศาสตร์ อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาระบบความรู้ความเข้าใจในด้านอื่น ๆ ทางการศึกษาต่อไป

Page 4 of 7