Monday, 27 January 2020 17:42

รายการหนังสือเรียน และ สินค้าอื่นๆ โครงการเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2563 Featured

Written by
Rate this item
(0 votes)

อับเดทล่าสุด 21 มีนาคม 2563

รายการหนังสือระดับประถมศึกษา
รายการหนังสือ ป.1 (pdf) งบ 625 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ป.2 (pdf) งบ 619 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ป.3 (pdf) งบ 622 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ป.4 (pdf) งบ 673 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ป.5 (pdf) งบ 806 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ป.6 (pdf) งบ 818 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือเรียนชั้นปฐมวัย อนุบาล
รายการหนังสือปฐมวัยอนุบาล (pdf) งบ 200 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือระดับมัธยมศึกษา
รายการหนังสือ ม.1 (pdf) งบ 764 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ม.2 (pdf) งบ 877 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ม.3 (pdf) งบ 949 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ม.4 (pdf) งบ 1318 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ม.5 (pdf) งบ 1263 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ม.6 (pdf) งบ 1109 บาท/คน/ปี
รายการเครื่องเขียนจัดชุด
รายการเครื่องเขียนจัดชุดปฐมวัย-ประถมศึกษา (pdf) งบ 100-195 บาท/คน
วันที่การปรับปรุงแก้ไข
3 กพ. 63ทำรายการหนังสือเรียน ป.1-6
6 กพ. 63แก่ไขเพิ่มราคาของหนังสือเรียน ที่ได้รับ อญ.ของ อจท. ป.3 ป.6
เพิ่มรายการหนังสือ อนุบาล ปฐมวัย
เพิ่มรายการเครื่องเขียนจัดชุด 100-195 บาท/คน
7 กพ.63เพิ่มรายการหนังสือ มัธยมศึกษา ปีที่ 1-3
12 กพ.63แก้ไขรายการหนังสือ พว. ป.3 ป.6 ม.3
20 กพ.63แก้ไข ราคาหนังสือ สังคมศึกษา พว. ม.3 เป็น 150 บาท
21 มีค.63เพิ่มรายการหนังสือเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6


Read 10118 times Last modified on Friday, 10 April 2020 15:17